XSluiten

Door verder op onze site te browsen, aanvaardt u het gebruik van cookies waarmee wij diensten en aanbiedingen kunnen voorstellen waarvoor u belangstelling toont.

Meer weten en de cookies instellen

Algemene Verkoopvoorwaarden

 

1- DOEL

Deze winkelsite op Internet is te vinden op www.nl.etatpur.be (hierna te noemen de « Site ») en is toegankelijk voor iedere gebruiker van Internet (hierna te noemen de « Koper »).

De Site wordt uitgegeven en beheerd door de firma ETAT PUR, een vereenvoudigde aandelenvennootschap met een kapitaal van 1.500.000 euro, ingeschreven in het HR van Aix en Provence 513 403 964 en waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te 355 Rue Pierre-Simon Laplace – 13292 AIX EN PROVENCE - FRANKRIJK.

BTW identificatienummer BE 0504861640.

Bij het bestellen van producten op de Site wordt men geacht van tevoren onderhavige, op de Site beschikbare Algemene Verkoopvoorwaarden ("AVV") gelezen en volledig geaccepteerd te hebben. De AVV regelen de betrekkingen tussen ETAT PUR en de Koper die via de Site een aankoop doet.

De AVV kunnen op ieder moment zonder voorafgaande waarschuwing door Etat Pur gewijzigd worden. De AVV kunnen in geen geval door de Koper gewijzigd worden. De geldende AVV zijn degene die van kracht zijn op het moment dat de Koper op de Site bestelt.

Indien één of meerdere bepalingen van onderhavige AVV ongeldig blijken te zijn volgens toepassing van een wettelijke Franse bepaling of een gerechtelijke beslissing, blijven de andere bepalingen van kracht.

Onderhavige AVV vormen een aanvulling op de rubriek « Wettelijke vermeldingen » van de Site.

 

2- BESTELLINGEN

a. Kopers

De Koper verklaart alle onderhavige AVV gelezen en geaccepteerd te hebben alvorens te bestellen op de Site.

Voor een geldige bestelling op de Site dient de Koper minstens 18 jaar te zijn en handelingsbekwaam zijn of over toestemming van zijn ouders beschikken om op de Site te bestellen.

Etat Pur behoudt zich het recht voor een Koper te verzoeken zijn leeftijd of de toestemming van zijn ouders aan te tonen en de bestelling van de Koper niet in aanmerking te nemen indien deze hiertoe niet in staat is.

De op de Site verkochte producten worden per stuk verkocht, zijn uitdrukkelijk bestemd voor het persoonlijke gebruik van de eindgebruiker en kunnen in geen geval gebruikt worden voor een bedrijfsactiviteit van de Koper. Om die reden kan een bestelling niet meer dan 400 euro bedragen en heeft de Koper niet het recht om per bestelling meer dan 20 producten met dezelfde referentie te bestellen.

Etat Pur behoudt zich het recht voor een bestelling te annuleren die vermoedelijk niet aan bovenstaande criteria voldoet, zonder hiervoor aansprakelijk gehouden te kunnen worden.

 

b. Producten

De door Etat Pur te koop aangeboden producten zijn de producten die op de dag waarop de Koper de Site bezoekt, aanwezig zijn.

Etat Pur kan in geen geval aansprakelijk worden geacht in geval van fouten in de illustraties. Bovendien kan Etat Pur niet aansprakelijk worden geacht indien de beschrijvingen van de op de Site aanwezige producten niet overeenkomen met de bezorgde producten, voor zover de fouten niet de essentiële kenmerken van het product betreffen in de zin van artikel L111-1 van de Franse consumentenwetgeving.

Etat Pur geeft de Koper de uiterste datum waarop hij de door de Koper geselecteerde producten leveren zal.

Etat Pur levert de door de Koper bestelde producten zolang de voorraad strekt. Etat Pur zal er alles aan doen om de op de Site vermelde producten in voorraad te hebben.

In het geval dat, ondanks de zorg van Etat Pur, één of meerdere door een Koper bestelde producten tijdelijk of definitief niet beschikbaar zouden zijn of indien de leveringstermijn de tijdens de bestelling aangegeven datum met meer dan zeven dagen zou overschrijden (m.u.v. van een geval van overmacht) zal Etat Pur de Koper hiervan per e-mail op de hoogte stellen. De Koper heeft dan de mogelijkheid om zijn bestelling te wijzigen of te annuleren, door contact op te nemen met de klantenservice per e-mail op contact@etatpur.be 

 

c. Tarieven

De tarieven van de op de Site vermelde producten worden gegeven in euro's, inclusief BTW voor verzendingen binnen de Europese Unie en exclusief de portokosten.

Kortingen over de bestelling worden toegepast in het winkelmandje van de Koper, mits hij aan de voorwaarden hiervoor voldoet en de actiecodes goed heeft ingevuld.

De portokosten ten laste van de Koper voor een levering in België bedragen, aan de hand van de bezorgwijze:

  • Express levering: 13,90 €

Raadpleeg onze complete leveringsvoorwaarden door hier te klikken.

De portokosten zijn automatisch opgeteld bij de prijs van de door de Koper bestelde producten.

De Koper betaalt geen portokosten bij zijn eerste bestelling (zelfde naam, zelfde adres) - m.u.v. bezorging via TNT Express op de site www.etatpur.be.

Etat Pur behoudt zich het recht voor op ieder moment en zonder voorafgaande waarschuwing de prijswijzigingen door te voeren. De van toepassing zijnde prijzen op de bestelling van de Koper worden aangegeven op de Site op het moment waarop de Koper zijn bestelling op de Site valideert.

 

d. Betaling

Etat Pur beschikt over het beveiligde betalingssysteem Mercanet van het bankconcern BNP Paribas. De volledige transactie wordt in een versleutelde modus verzonden naar een via SSL (Secure Socket Layer) beveiligde bankserver. Er worden geen bankgegevens op onze server bewaard: het invulformulier wordt rechtstreeks gehost door onze partner, de bank BNP Paribas. Wij kunnen u zo een hoog veiligheidsniveau garanderen voor al uw transacties op de site etatpur.be.

In geval de Koper zijn aankopen wilt betalen met een niet Franse creditcard, moet deze internationaal zijn. Verder blijven commissies of andere kosten die voor de betaling in rekening gebracht kunnen worden door zijn bank of door groep BNP Paribas die het beveiligde betalingssysteem Mercanet van Etat Pur voorstelt, voor rekening van de Koper. Het door de Koper voor de bestelling te betalen bedrag staat aangegeven op de Internetpagina waarop alle elementen van zijn bestelling samengevat staan. Alvorens tot betaling over te gaan, heeft de Koper dus de mogelijkheid om online de details van zijn bestelling en het totaalbedrag hiervan te controleren en eventuele fouten te corrigeren.

De bestelling dient onmiddellijk betaald te worden en dit kan uitsluitend d.m.v. een creditcard of via Paypal. Betaling is alleen mogelijk in euro's. De Koper garandeert Etat Pur dat hij de voor de betaling gebruikte creditcard gebruiken mag. Indien de bank de betaling van een Koper weigert, behoudt Etat Pur zich het recht voor de verzending van de bestelling te annuleren. Indien deze Koper opnieuw een bestelling doet, kan deze door Etat Pur opgeschort of geannuleerd worden.

Alleen de volgende creditcards worden geaccepteerd: Visa, Mastercard, Maestro, Bancontact Mister Cash. American Express kaarten worden niet geaccepteerd. De Koper moet op het moment van de bestelling op de site de gegevens van zijn creditcard vermelden die hem gevraagd worden (pasnummer, geldigheidsdatum, versleutelingscode op de achterzijde van de pas). De online betaling is beveiligd. De doorgegeven informatie is versleuteld.

Het bedrag wordt van de creditcard van de Koper afgeschreven zodra onze bankinstelling bevestigd heeft dat de betaling van de Koper geaccepteerd is.

De producten blijven volledig eigendom van Etat Pur tot aan alle betalingsverplichtingen is voldaan, inclusief kosten en heffingen.

De betaling vormt de laatste stap van het valideren van de bestelling. De Koper kan op ieder moment één van de elementen van zijn bestelling wijzigen, tot aan het bevestigen van zijn betaling. Wanneer de betaling bevestigd is door de Koper, wordt de bestelling gevalideerd en is deze definitief.

De Koper ontvangt op het door hem aangegeven adres een e-mail van Etat Pur ter bevestiging, met een samenvatting van de elementen van de gedane bestelling.

 

e. Levering

Onmiddellijk nadat de bank de betaling van de Koper bevestigd heeft, zal Etat Pur de bestelling in behandeling nemen, zolang de voorraad strekt.

De bestellingen worden geleverd op het adres door de Koper tijdens zijn bestelling op de Site aangegeven.

Territories non-verdiende door ETAT PUR

Land / websiteLandcode levering PlaatsPostcode
Duitsland DE Plaats Büsingen 78266
Duitsland CH Plaats Büsingen 8238
Duitsland DE Eiland Helgoland 27498
Spanje ES Canarische Eilanden starten 35 etn 38
Spanje ES Ceuta starten 51
Spanje ES Melilla  starten 52
Italië IT Campione d’Italia 22060
Italië CH Campione d’Italia 6911
Italië IT Livigno 23030
Italië IT Saint-Marin van 47890 naar 47899 opgenomen
Italië IT / VA Vaticaan 120
Verenigd Koninkrijk GB Jersey van JE1 naar JE3 inclus
Verenigd Koninkrijk GB Guernesey starten GY
Verenigd Koninkrijk GB Isle of Man starten IM
Verenigd Koninkrijk GB Gibraltar GX11 1AA
Spanje ES Gibraltar 30399

 

De bestellingen worden, al naar gelang de keuze van de Koper, bezorgd door de postdiensten of door UPS Express. De bezorgtermijnen kunnen variëren aan de hand van het tijdstip waarop de Koper zijn bestelling heeft gedaan en van de bestemming van het pakketje. Etat Pur heeft geen invloed op deze termijnen, zodat de firma op basis hiervan geen enkele boete of schadevergoeding aan de Koper kan accepteren. Daarentegen heeft de Koper het recht zijn bestelling te annuleren volgens de modaliteiten vermeld in artikel 2–b van onderhavige AVV.

Ter indicatie kan de Koper de leveringstermijnen raadplegen in het gedeelte « Leveringsvoorwaarde en retourzendingen ».

Een via een standaard levering verzonden pakketje wordt zonder handtekening afgegeven aan de Koper of, bij afwezigheid, bij het dichtstbijzijnde postkantoor. Indien in geval van een standaard bezorging de Koper zijn pakketje niet binnen de termijn afhaalt die de postdienst heeft vermeld op het achtergelaten berichtje tijdens zijn afwezigheid (14 werkdagen), dan zal dit teruggezonden worden naar de afzender, Etat Pur.

Een via UPS Express verzonden pakketje wordt na ondertekening afgegeven. Indien u niet thuis bent, laat de leverancier een bericht van aanbieding achter, waarop u uitgenodigd wordt contact op te nemen met UPS voor een nieuwe bezorging op een moment die u schikt. Indien u geen contact opneemt met UPS, zal er nog (maximaal) tweemaal getracht worden het pakketje bij u te bezorgen. Indien het echter onmogelijk is het pakketje te bezorgen of indien u deze bezorging weigert aan te nemen, zal het pakketje teruggezonden worden naar Etat Pur. De bestelde producten zullen uiterlijk binnen dertig dagen na terugzending van het pakketje naar Etat Pur terugbetaald worden (door het geld terug te storten op de tijdens de bestelling gebruikte creditcard).

Indien de Koper het pakketje beschadigd of geopend ontvangt, moet deze de levering hiervan weigeren, de leverancier de geconstateerde beschadigingen tonen en een hiervoor bestemd klachtenformulier invullen. Wanneer de Koper het pakketje geaccepteerd heeft, wordt dit verondersteld bij de levering niet beschadigd te zijn.

In het pakketje bevindt zich een afleveringsbewijs waarop de details van de bestelling van de Koper aangeduid staan.

Raadpleeg onze complete leveringsvoorwaarden door hier te klikken.

 

f. Retourzendingen en bedenktijd

Bent u niet tevreden over een product? U heeft de mogelijkheid het/de product(en) die u niet wilt houden ons terug te zenden binnen 30 dagen vanaf de datum waarop u uw bestelling ontvangen heeft. De kosten voor de retourzending komen voor uw rekening. . Om deze producten terugbetaald te krijgen, moet u ons deze ongeopend en in hun originele verpakking terugzenden. Indien de producten echter niet meer nieuw zijn of zich niet in hun originele verpakking bevinden, kunt u ze aan ons terugsturen, met maximaal één terugbetaling per huishouden. Wij verzoeken u het/de product(en) zorgvuldig in te pakken om problemen tijdens de retourzending te voorkomen.

Alvorens de producten terug te zenden, dient de koper verplicht bij ETAT PUR een verzoek om terugzending in te dienen volgens de procedure aangegeven op de pagina www.etatpur.be/retourzendingen.

Voor het terugzenden van een pakketje dient uitsluitend het volgende adres gebruikt te worden:

ETAT PUR - NAOS GROUP 
Retourneren afdeling
23 Place de Catalogne 
75014 Paris - FRANKRIJK

De Koper wordt aangeraden het op het postkantoor voor de verzending van zijn pakketje afgegeven bewijs goed te bewaren. Indien het pakketje niet ontvangen wordt door Etat Pur en de aflevering hiervan door de postdiensten niet bewezen kan worden, kan Etat Pur geen aansprakelijkheid aanvaarden. Risico's met betrekking tot de terugzending van het product blijven voor rekening van de Koper.

Als het pakketje naar Etat Pur wordt teruggezonden zonder dit geopend te hebben, blijven de kosten voor terugzending naar Etat Pur voor rekening van de Koper.

Indien de Koper producten ontvangt van Etat Pur die niet overeenkomen met zijn bestelling, dan wordt hij verzocht binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van zijn bestelling contact op te nemen per e-mail met contact@etatpur.be teneinde Etat Pur in staat te stellen deze vergissing te bevestigen en de procedure voor terugzending op kosten van ETAT PUR aan te geven.

Indien het pakketje geopend is en de producten overeenkomen met de bestelling, blijven de kosten voor de retourzending aan Etat Pur voor rekening van de Koper.

Etat Pur aanvaardt geen retourzendingen onder rembours.

De Koper ontvangt het volledige, tijdens de bestelling betaalde bedrag voor de teruggezonden producten terug van Etat Pur, met uitzondering van de kosten voor de retourzending aan Etat Pur, die voor zijn eigen rekening blijven. Indien de Koper de volledige bestelling terugzendt, worden de oorspronkelijke portokosten (verzending van het pakketje door Etat Pur aan de Koper) terugbetaald. Indien de Koper slechts een gedeelte van de bestelling terugzendt, worden de oorspronkelijke portokosten (verzending van het pakketje door Etat Pur aan de Koper) niet terugbetaald. De teruggezonden producten worden terugbetaald door middel van terugstorting op de creditcard of de Paypal rekening die gebruikt werd tijdens de bestelling en dit, binnen dertig (30) dertig dagen na de datum van ontvangst door Etat Pur van het teruggezonden pakketje.

Door Etat Pur ontvangen retourzendingen waaruit blijkt dat het pakketje na het verstrijken van de bedenktijd door de Koper werd teruggezonden (bewijs door de poststempel) en retourzendingen die niet volgens de in dit artikel vermelde procedure werden verzonden, worden niet door Etat Pur in aanmerking genomen voor terugbetaling.

 

3- INTELLECTUEEL EIGENDOM

Etat Pur bezit de rechten voor onderhavige Site en alle elementen, merken, logo's, illustraties, teksten, geluidselementen, enz., die zich hierop bevinden.

Etat Pur verstrekt geen licenties, noch rechten buiten de rechten op toegang tot, en inzage in deze Site.

Het kopiëren of gebruiken van de Site of een gedeelte hiervan is slechts toegestaan voor persoonlijke en particuliere informatie. Ieder ander gebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Etat Pur zal beschouwd worden als vervalsing en kan op deze grond bestraft worden.

 

4- GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De bij de bestelling door de Koper verstrekte en door Etat Pur ingezamelde persoonsgegevens zijn verplicht en noodzakelijk voor de behandeling en verwerking van zijn bestelling. Zonder deze informatie kan Etat Pur de bestelling van de Koper niet in behandeling nemen.

Overeenkomstig de Franse wet op de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens nr. 78-17 van 6 januari 1978 heeft u recht op inzage, rectificatie, verzet en annulering betreffende uw persoonsgegevens t.o.v. Etat Pur, u kunt schrijven naar Etat Pur, 505 Rue Pierre Berthier CS 50489 - 13592 AIX EN PROVENCE CEDEX 3 - FRANCE of een e-mail sturen naar contact@etatpur.be

 

5- DIVERSE BEPALINGEN

a. Computer- of technische problemen op de Site

Etat Pur kan geen aansprakelijkheid aanvaarden in geval van een onderbreking, slechte werking of hacking van de Site.

Etat Pur kan niet aansprakelijk worden geacht in geval van het verlies van data of bestanden als gevolg van het raadplegen van de Site. De Koper dient alle nodige back-ups uit te voeren alvorens zijn bestelling op de Site te doen.

 

b. Overmacht

Etat Pur kan niet aansprakelijk worden geacht voor het niet in acht nemen van de totale of een gedeelte van de verplichtingen van onderhavige AVV in geval van een overmacht zoals bepaald in artikel 1148 van het Franse burgerlijk wetboek.

 

6- TOEPASSELIJKE WETGEVING EN RECHTERLIJKE BEVOEGDHEID

De verkoop van de producten van Etat Pur valt uitsluitend onder de Franse wet, ongeacht het land waar de producten bezorgd worden.

In afwezigheid van een minnelijke overeenstemming dient ieder geschil met betrekking tot de interpretatie, de uitvoering of de opzegging van het tussen Etat Pur en de Koper afgesloten contract uitsluitend voorgelegd te worden aan de rechtbank van Parijs (Frankrijk), ook in geval van meerdere verweerders.