XSluiten

Door verder op onze site te browsen, aanvaardt u het gebruik van cookies waarmee wij diensten en aanbiedingen kunnen voorstellen waarvoor u belangstelling toont.

Meer weten en de cookies instellen
ARBUTINE
Belangrijkste indicaties: bruine vlekken, overmatige pigmentering
PURE ACTIEVE STOF A72
Bibliografisch overzicht
 
  • INCI-naam : ARCTOSTAPHYLOSUVA URSI LEAF EXTRACT
  • Extract van met Arbutine getitreerde Berendruifbladeren (Arctostaphylos uva ursi) (gehalte > 20%)

 

Arbutine, een derivaat van hydroquinone, is een natuurlijke actieve stof die men terugvindt in de bladeren van de berendruif (bearberry) of Arcthostaphylos uva-ursi. Deze in Japan en de rest van Azië zeer populaire plant wordt gebruikt om de huid te bleken, zwangerschapsmaskers (melasma) en door zonnebrand veroorzaakte afdrukken af te zwakken of melanogenese te reguleren.

  • WERKINGSMECHANISMEN / BEWIJZEN VAN DOELMATIGHEID

Bij een topische toepassing wordt arbutine beschouwd als een depigmenterend middel voor de huid [1, 2].
Arbutine is een derivaat van hydroquinone, dat welbekend is om zijn depigmenterende eigenschappen. Hydroquinone is het depigmenterende middel dat bij uitstek gebruikt wordt in de dermatologie (uitsluitend op medisch voorschrift) in de vorm van preparaten volgens recept met concentraties variërend van 2 tot 5%.
Arbutine wordt beter verdragen dan hydroquinone en kan in de cosmetica gebruikt worden.
Deze actieve stof remt op efficiënte wijze de activiteit van tyrosinase af en daarmee de productie van melanine [3, 4, 5].
Hiermee kunnen de ontbinding en de eliminatie van melanine versneld worden. Door de overeenkomsten in de structuur met de substraten van tyrosinase werkt arbutine volgens een competitiemechanisme waarbij deze zich bindt met de actieve plaatsen van het enzym [6].
Bovendien heeft arbutine het vermogen DHICA polymerase (5,6-dihydroxy-indole-2-carboxylic acid) af te remmen, een product voortkomend uit de oxidatie van tyrosine door tyrosinase [7].

  • DE MENING VAN ONZE EXPERT

In chemisch opzicht is dit een glycosylhoudend derivaat van hydroquinone, de actieve stof bij uitstek voor het afremmen van tyrosinase en pigmentering.
Hydroquinone wordt onder dermatologische controle in hoge concentraties, rond 5%, gebruikt, vaak in combinatie met retinoïnezuur en een corticoïde (Kligman formule).
Arbutine wordt beter verdragen dan hydroquinone, maar men moet rekening houden met de moleculemassaverhouding om de efficiënte doses te vergelijken. In de vakliteratuur vermelde toepassingen variëren van 1 tot 3%, men kan een minder duidelijk effect ten opzichte van de beste dermatologische behandeling compenseren met slimme combinaties (bijvoorbeeld vitamine C, vitamine PP en andrographolide of glabridine).
Glycyrrhetinezuur (2%) zou de tolerantie kunnen verbeteren. Sommige extracten met de verschillende werkzame gedeelten uit zoethout zijn ook prima.
Binnen de grenzen van de individuele tolerantie beschikt men over een vrij uitgebreid assortiment actieve stoffen waarmee merkbare resultaten bereikt kunnen worden.
Men dient in geen geval een hoge beschermingsfactor tegen UVB en UVA (bijvoorbeeld 50+B, 35 A) te vergeten, zowel om de door het licht veroorzaakte inductie te verminderen, als om een zo goed mogelijke tolerantie te verkrijgen.

  • EFFICIËNTE DOSIS

Alle publicaties en wetenschappelijke studies en gebruikelijke toepassingen van deze actieve stof en onze expert kwamen tot de conclusie dat de Pure actieve stof Arbutine in een dosis van 150 mg per flacon gebruikt moet worden.

  • BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES

[1] Inhibitory effect of arbutin on melanogenesis : Biochemical study in cultured B16 melanoma cells and effet on UV-induced pigmentation in human skin. Akiu S et al. Proc Jpn Soc Dermatol, 12:138-139. 1988.
[2] Efficiency ellagic acid and arbutin in melasma: a randomized, prospective, open-label study. Ertam I et al. Journal of Dermalotogy, 35(9): 570-574. 2008.
[3] In vitro effectiveness of several whitening cosmetic components in human melanocytes. Maeda K and Fukada M. J Soc Cosmet Chem, 42(6):361-368. 1991.
[4] Effect of arbutin on melanogenic Proteins in Human Melanocytes. Chakraborty AK et al. Pigment cell Res, 11(4):206-212. 1998.
[5] Inhibitory Effects of α-arbutine on Melanin Synthesis in Cultrured Human melanom Cells and a three-Dimensional Human Skin Model. Sugimoto K et al. Biol Pharm Bull, 27(4):510-514. 2004.
[6] Arbutin: mechanisme of its depigmentating action in human melanocytes culture. Maeda K and Fukuda M. J Pharmacol Exp Ther. 276(2):765-769. 1996.
[7] DeoxyArbutin : a novel reversible tyrosinase inhibitor with effective in vivo skin lightening potency. Boissy RE et al. Exp dermatol, 14(8): 601-608. 2005.

Deze gegevens worden slechts ter informatie gegeven, zij vormen in geen geval medische informatie en wij kunnen hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Deze documenten kunnen uitsluitend gekopieerd en gedupliceerd worden ter informatie en voor een persoonlijk privé gebruik. Het gebruik van kopieën of duplicata voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden en de gebruiker is hiervoor aansprakelijk volgens artikel L 122-3 van het wetboek van Intellectuele Eigendom.