XSluiten

Door verder op onze site te browsen, aanvaardt u het gebruik van cookies waarmee wij diensten en aanbiedingen kunnen voorstellen waarvoor u belangstelling toont.

Meer weten en de cookies instellen
ARNICA
Belangrijkste indicatie: oedeemachtige huid, blauwe plekken…
PURE ACTIEVE STOF A44
Bibliografisch overzicht
 
 • INCI-naam: ARNICA MONTANA FLOWER EXTRACT
 • Totaal plantaardig extract van de bloemen van Arnica montana
 

Het geslacht Arnica van de familie van de asterachtigen (net als de kamille en de goudsbloem) telt meer dan 30 soorten. De Arnica montana is een winterharde plant afkomstig uit de bergachtige streken van Europa en
het zuiden van Rusland. Arnica wordt in Europa al honderden jaren gebruikt. De plant is zo populair dat het de meest verkochte plant in de farmacie is geworden.

Er zijn talrijke stoffen uit geïsoleerd waaronder voornamelijk:

• Sesquiterpene lactonen van het type pseudoguaianoliden (verantwoordelijk voor de bittere smaak): deze bevatten 0,2 to 0,5% helenaline en dihydrohelenaline evenals de esters hiervan
• Flavonoïden in een concentratie van 0,2% waaronder hispiduline, apigeninederivaat en spinacetine

In de traditionele geneeskunde wordt Arnica montana in de Europese farmacopees beschreven voor gebruik in de behandeling van klein letsel zoals hematomen. Deze plant wordt vanouds in de fytotherapie gebruikt om pijn en/of ontstekingen in spieren en gewrichten (verstuikingen, kneuzingen, gewrichtspijn) te helpen verlichten) [1, 2].

De fytotherapeuten gebruiken diverse galenische vormen, waaronder aftreksels voor kompressen, moedertincturen van het totum en zalven of olieachtige aftreksels voor rechtstreeks aanbrengen bij uitwendig gebruik. Deze toepassingen zijn zeer populair en arnica heeft er overigens zijn naam "valkruid" aan te danken. Volgens P. Lieutaghi.

De Europese Unie beschouwt Arnica montana als een "plantensoort van communautair belang waarvan het inzamelen in de natuur en de exploitatie onderworpen kunnen zijn aan maatregelen van beheer". Alle manieren van inzamelen kunnen gereglementeerd worden: verse of gedroogde planten met inbegrip van, indien van toepassing, de bladeren, wortelstokken, stengels, zaden en vruchten. In dit kader is Arnica montana een soort uit maaiweiden uit Bijlage V van de Habitatrichtlijn 92/43/EEG.

 • WERKINGSMECHANISMEN / BEWIJZEN VAN DOELMATIGHEID

De ESCOP (European Scientific Cooperative On Phytotherapy) erkent de doelmatigheid van Arnica voor de behandeling van bloeduitstortingen, verstuikingen, ontstekingen veroorzaakt door insectenbeten, tandvleesontstekingen en mondzweren evenals voor (reumatische) gewrichtspijnen [1]. De Duitse Kommission E heeft het uitwendig gebruik van arnica goedgekeurd voor de behandeling van hematomen, oedemen, dislocaties, kneuzingen en spierpijn [3, 4].


Plaatselijk gebruik van arnica geeft verlichting bij kneuzingen en bloeduitstortingen, verstuikingen, spier- en gewrichtspijnen [1, 3, 4, 5].

Arnica wordt erkend om de kalmerende en doorbloeding bevorderende eigenschappen. Deze houden verband met de sesquiterpene lactonen die werken op meerdere niveaus van de ontstekingsreactie. Hiervan lijkt helenaline het meest actief.

Helenaline blokkeert het ontstekingsproces

Deze molecule schijnt een krachtige remmende werking te hebben op de nucleaire transcriptie factor NF-κB, een cruciale factor in het ontstekingsproces [6, 7]. Hij zou door een Michael alkylatiereactie inwerken op de cysteïne 38 van de P65 unit van de NF-κb, en zo de activering ervan blokkeren [6, 8]. De remming van NF-κB door de sesquiterpene lactonen gaat gepaard met vermindering van de synthese van pro-inflammatoire cytokinen, van COX-2 en van NO synthase, hetgeen uiteindelijk tot uiting komt in een duidelijke vermindering van de ontstekingsreactie [1].

De sesquiterpene lactonen verminderen bloeduitstortingen

Een werking tegen bloeduitstortingen die verband houdt met het activeren van de stolling in de haarvaten door remming van het plaatjesaggregaat van collageen, de vorming van thromboxaan [9].
 

Klinische studies hebben eveneens bewezen dat arnica het vermogen bezit om pijn te verminderen of om aderinsufficiëntie te behandelen

Spierpijn: tijdens een placebogecontroleerd vooronderzoek, uitgevoerd bij 12 vrijwilligers kon de doelmatigheid worden geconstateerd van een arnica-gel voor het verlichten van spierpijn [1, 10].

Aderinsufficiëntie, spataderen: de resultaten van een placebogecontroleerd dubbelblind onderzoek uitgevoerd bij 89 proefpersonen met aderinsufficiëntie wijzen erop dat arnica-gel de sterkte van de aderen kan verbeteren, oedemen kan verminderen en het gevoel van zware benen kan verlichten [11].

Verlichting van postoperatieve pijn: bij een dubbelblind onderzoek uitgevoerd bij 37 proefpersonen die een endoscopische ingreep ondergingen voor de behandeling van carpaal tunnel syndroom, zijn de patiënten behandeld hetzij met een combinatie van oraal toegediende homeopathische arnica en topisch aangebrachte arnica-gel, hetzij door toediening van een placebo. De met arnica behandelde patiënten hebben een aanzienlijke vermindering van de pijn gerapporteerd vergeleken met die van de placebogroep. De resultaten van een soortgelijk onderzoek dat de doelmatigheid van een placebo vergeleek met die van de homeopathische behandeling zonder gebruik van de gel, hebben de doelmatigheid van het homeopathische preparaat niet kunnen aantonen. Deze resultaten suggereren dat het anti-inflammatoire effect van arnica toegeschreven moet worden aan het fytotherapeutische preparaat en niet aan de homeopathische korrels [12, 13].

 

 • DE MENING VAN ONZE EXPERT

Arnica is een actieve stof waarnaar wordt verwezen in de traditionele farmacopee en vele modernere geneesmiddelen maken er gebruik van zowel in allopathie als in homeopathie. De werking ervan is een "totum" van eigenschappen die verband houden met verschillende stoffen.
Het belangrijkste is echter het tweevoudige karakter: versterking van de bloedvaten en beperking van de extravasatie, en daarnaast vergroting van de vochtafvoer in de beschadigde zones waardoor een betere resorptie van oedemen en bloeduitstortingen mogelijk wordt. Een anti-inflammatoire werking voortvloeiend uit de voornaamste eigenschappen, maar ook uit de eigen mechanismen die men begint te ontdekken, is interessant in het geval van oedeemletsel.
De aanwezigheid van terpene lactonen kan een risico op allergie met zich meebrengen. De toepassing op brandwonden of huid waarvan de barrièrefunctie aanzienlijk is vernietigd, is niet wenselijk, in het bijzonder bij kinderen voor wie een neurologisch risico bestaat. Opgemerkt moet worden dat de orale toepassingen voornamelijk homeopathisch zijn.
De complexiteit van de bestanddelen maakt dat de extractiemethode en de daaruit resulterende samenstelling heel belangrijk zijn voor de bepaling van de te gebruiken dosis. Het gehalte aan sesquiterpene lactonen en flavonoïden kan een goede indicator zijn. De actieve concentratie is om en nabij de 5% alcoholextract

 • EFFICIËNTE DOSIS

Alle publicaties en wetenschappelijke studies, de gebruikelijke toepassingen van deze actieve stof en onze expert kwamen tot de conclusie dat het extract van de bloemen van Arnica gebruikt moet worden in een dosis van 7%, ofwel 30 mg per flacon van 15 ml.

 

 • BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES
   
[1] ESCOP 2003: ESCOP Monographs: The Scientific Foundation for Herbal Medicinal Products, 2nd edition. Exeter (UK): European Scientific Cooperative on Phytotherapy and Thieme; 2003.
[2] Modern Herbal. Grieve, M. 1979. A New York: Dover Publications, Inc.
[3] Effect of Homeopathic Arnica Montana on Bruising in Face-lifts – Brook M. Seeley MD, Andrew B. Denton MD, Min S. Ahn MD, Corey S. Maas MD, Arch Facial Plast Surg. 2006;8:54-59.
[4] Herbal Medicine: Expanded Commission E Monographs. Boston (MA): Integrative Medicine CommunicationsBlumenthal M, Goldberg A, Brinkmann J; 2000.
[5] Skin penetration behaviour of sesquiterpene lactones from different Arnica preparations using a validated GC-MSD method. Wagner S, Merfort I. J Pharm Biomed Anal. 2007 Jan 4;43(1):32-8. Epub 2006 Aug 23.
[6] The Anti-inflammatory Sesquiterpene Lactone Helenalin Inhibits. The Transcription Factor NF-kB by Directly Targeting p65. Guido Lyßet al, The journal of Biological chemistry, 273(50):33508–33516. 1998.
[7] Helenalin and 11 alpha,13-dihydrohelenalin, two constituents from Arnica montana L., inhibit human platelet function via thiol-dependent pathways. Schröder H, Lösche.
[8] Anti-inflammatory and immune-regulatory mechanisms prevent contact hypersensitivity to Arnica montana L. Lass C., Vocanson M., Wagner S., Schempp C., Nicolas J.F. Merfort I. and Martin S.F. Experimental dermatology, 17, 849-857, 2008.
[9] Herbal Medicines - Encyclopaedia of natural, herbal medicines Barnes, 2007.
[10] Effects of phonophoresis with Arnica montana onto acute inflammatory process in rat skeletal muscles: an experimental study. Alfredo PP, Anaruma CA, et al. Ultrasonics. 2009 May;49(4-5):466-71.
[11] Principles and Practice of Phytotherapy, Mills S, Bone K. Churchill Livingstone, Harcourt Publishers, Grande-Bretagne, 2000.
[12] Use of Arnica to relieve pain after carpal-tunnel release surgery. Jeffrey SL, Belcher HJ. AlternTher Health Med. 2002 Mar-Apr;8(2):66-8.
[13] omeopathic arnica for prevention of pain and bruising: randomized placebo-controlled trial in hand surgery Stevinson C, Devaraj VS, et al..J R Soc Med. 2003 Feb;96(2):60-5.

   

  Deze gegevens worden slechts ter informatie gegeven, zij vormen in geen geval medische informatie en wij kunnen hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Deze documenten kunnen uitsluitend gekopieerd en gedupliceerd worden ter informatie en voor persoonlijk privé gebruik. Het gebruik van kopieën of reproducties voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden en de gebruiker is hiervoor aansprakelijk volgens artikel L 122-3 van het wetboek van Intellectueel Eigendom.