XSluiten

Door verder op onze site te browsen, aanvaardt u het gebruik van cookies waarmee wij diensten en aanbiedingen kunnen voorstellen waarvoor u belangstelling toont.

Meer weten en de cookies instellen
a-BISABOLOL
Belangrijkste indicatie: gevoelige en sterk reagerende huid
PURE ACTIEVE STOF A41
Bibliografisch overzicht
 
  • INCI-naam: BISABOLOL
  • Voor meer dan 92 % pure molecule verkregen uit de schors van Candeia
    (Vanillosmopis erythropappa)
 

a-Bisabolol wordt d.m.v. distillatie uit het hout van de Candeia boom (Vanillosmopis erythropappa) geëxtraheerd door middel van een 100% natuurlijk procédé. Deze boom vindt men voornamelijk in het Braziliaanse woud. Hij wordt al zeer lang in de geneeskunde gebruikt ter bestrijding van ontstekingen veroorzaakt door agressieve invloeden van buitenaf. In de cosmetica wordt deze sesquiterpeen gebruikt in de samenstelling van talrijke producten (anti-ageing, zonnebrandcrèmes, aftersun…) om zijn kalmerende, ontstekingremmende en antibacteriële eigenschappen. Zijn doelmatigheid bij het kalmeren van de irritaties bij de gevoelige en sterk reagerende huid is aangetoond. Deze kalmeert en herstelt, verlicht en zorgt dat de huid weer aangenaam aanvoelt.

 

  • WERKINGSMECHANISMEN / BEWIJZEN VAN DOELMATIGHEID

Erkende wetenschappelijke studies tonen dat deze molecule op diverse niveaus invloed op de huid heeft.
• Ontstekingremmende activiteit
a-bisabolol is in de eerste plaats betrokken bij het vrijmaken van bepaalde media van de ontsteking, zoals cytokine IL-1a en leucotrieen B4 [1, 3]. Deze twee moleculen zijn betrokken bij met een overgevoelige huid verband houdende reacties.
a-bisabolol werkt aan de bron van de ontsteking door het vrijkomen van deze ontstekingen veroorzakende media te beperken. a-Bisabolol heeft het vermogen huidirritaties op efficiënte wijze te kalmeren [4]
• Antioxiderende activiteit
De stof interfereert eveneens in de productie van de ROS (Reactive Oxygen Species), door de aaneenschakeling van de reacties die tot vrije radicalen leiden, te verstoren. Bisabolol heeft dus een antioxiderende werking [5].
Deze leidt tot minder intensief rode vlekken en een minder onaangenaam gevoel (roodheid, jeuk, trekkend of prikkend gevoel) [2, 6]. a-Bisabolol vermindert zo door UV of temperatuur veroorzaakte huiduitslag [2].

  • DE MENING VAN ONZE EXPERT

De activiteit van deze natuurlijke, en traditioneel als kalmerend bekend staande molecule blijft lager dan die van glycyrrhetinezuur, maar een gecombineerd gebruik hiervan is essentieel. Het werkingsmechanisme is nog niet geheel duidelijk en deze actieve stof wordt zelden alleen in mogelijk vergelijkbare producten gebruikt.

Zijn (beter vastgestelde) activiteit is bevestigd door recentere tests van leveranciers van grondstoffen om hier opnieuw belangstelling voor te wekken, in het bijzonder met een zuivere kwaliteit zonder farnesol. Deze terpeenmoleculen worden namelijk vaak gecombineerd in een zeer rijke combinatorische chemie die planten tot stand brengen rond polyterpene patronen. Interessante doses variëren gebruikelijk tussen 0,5 en 1% en deze lijken zich rechtvaardigen bij de meest recente tests. Samengevat betreft het een aanvullende actieve stof die zonder risico gecombineerd kan worden met de voorgestelde concentraties om de tolerantie van de producten te bevorderen.

  • EFFICIËNTE DOSIS

Alle publicaties en wetenschappelijke studies en gebruikelijke toepassingen van deze actieve stof en onze expert kwamen tot de conclusie dat de Pure actieve stof Bisabolol in een dosis van 25 mg per flacon gebruikt moet worden.

  • WETENSCHAPPELIJKE STUDIES
[1]

 

Activiteit

Methode en Periode

Geteste producten en dosis

Resultaten

Ontstekingremmend

Toepassing op de rug van vrijwilligers van een oplossing van a-bisabolol met verschillende concentraties in ethanol.
Blootstelling van de zones aan verschillende doses UV.

Oplossing in
ethanol, van 0.1 tot 1%
a-bisabolol

Bij alle concentraties observeert men een verhoging van de benodigde dosis UV om huiduitslag te krijgen.
De concentraties van 0.1 tot 0.5% lijken efficiënt om door UV veroorzaakte rode vlekken te voorkomen.
Oplossingen met a-bisabolol versnellen het verdwijnen van huiduitslag met 20%.

[2]

Activiteit

Methode en Periode

Geteste producten en dosis

Resultaten

Kalmerend

Veroorzaking van huiduitslag met SDS op de onderarm van 20 vrijwilligers.
4 tot 6u na de behandeling met SDS, toepassing 2 keer per dag van 2 mg/cm2 gedurende 7 dagen
De beoordeling van de roodheid van de huid vindt aanvankelijk 4 tot 6u na de behandeling met SDS plaats en 4 tot 6u na de laatste toepassing op dag 1, 2, 3, 5 en 7.

a-bisabolol op 0,1% vermengd met minerale olie

Men noteert een aanzienlijke afname van de roodheid van de huid op dag 2, 3 en 5, vergeleken met de placebo.

Afremming van het vrijkomen van cytokine IL-1a

Kweek van menselijke keratinocyten op plaatjes Toevoeging van oplossingen met a-bisabolol in verschillende concentraties
Stimulering van het vrijkomen van cytokines IL-1a dankzij 0.2μM A23187 Ca2+ Ionofoor

Oplossingen met a-bisabolol met 0.25, 2.5 en 25 μM

Zonder a-bisabolol is de concentratie cytokine IL-1a hoog (60 pg/ plaatje). Men noteert een afname van de hoeveelheid cytokine IL-1a per plaatje voor de 3 geteste concentraties.
Om preciezer te zijn, bij aanwezigheid van de oplossing met 25 μM a-bisabolol observeert men een vermindering van 25% van de hoeveelheid cytokine IL-1a

Afremming van het vrijkomen van cytokine IL-1a en leucotrieen
B4

Op 4 cm2 van een huidmodel (skinetic), veroorzaking van irritatie met Phorbol-12-myristaat-13-acetaat Incubatie in aanwezigheid van 2 mg/cm2 bisabolol met verschillende concentraties Meting van het vrijkomen van leucotrieen B4 en cytokine IL-1a (ELISA)
Controle van de levensvatbaarheid van de cellen d.m.v. MTT

2 mg/cm2 van oplossingen met 0.01, 0.1, 1.0 en 10% a-bisabolol

1) a-bisabolol toont een afremmende activiteit voor het vrijkomen van cytokine IL-1a. De doelmatigheid hiervan is ongeveer gelijk aan die van indomethacine.
De doelmatigheid lijkt maximaal voor een concentratie van 0.1%.
Bij hogere concentraties neemt de doelmatigheid af.
2) a-bisabolol toont een afremmende activiteit voor het vrijkomen van leucotrieen B4.

  • BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES

[3] A Review of the Application and Pharmacological Properties of α-Bisabolol and α-Bisabolol-Rich Oils. Kamatou GPP and Viljoen AM. Journal of the American Oil Chemists’ Society, 87(1):1-7. 2010.

[4] Livre: Stanzl, Klaus; Vollhardt, Jurgen, Handbook of cosmetic science and technology, Marcel Dekker Inc, éditeur Barel A O,.277-284. 2001.

[5] Anti oxydant activity of bisabolol : inhibitory effects on chemiluminescence of human neutrophil brusts and cell-free systems. pharmacology, 83. 2009.

[6] Whitening effect of alpha-bisabolol in Asian women subjects. Lee J et al. Int J Cosmet Sci. 32(4):299-303. 2010.

Deze gegevens worden slechts ter informatie gegeven, zij vormen in geen geval medische informatie en wij kunnen hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Deze documenten kunnen uitsluitend gekopieerd en gedupliceerd worden ter informatie en voor een persoonlijk privé gebruik. Het gebruik van kopieën of duplicata voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden en de gebruiker is hiervoor aansprakelijk volgens artikel L 122-3 van het wetboek van Intellectuele Eigendom.