XSluiten

Door verder op onze site te browsen, aanvaardt u het gebruik van cookies waarmee wij diensten en aanbiedingen kunnen voorstellen waarvoor u belangstelling toont.

Meer weten en de cookies instellen
CAFEÏNE
Belangrijkste indicatie: cellulite
PURE ACTIEVE STOF A90
Bibliografisch overzicht
 
  • INCI-naam : CAFFEINE
  • Plantaardig extract van groene koffiebonen met een gegarandeerd gehalte aan cafeïne (gehalte = 60%)
 

De in talrijke voedingsmiddelen aanwezige cafeïne is een alcaloïde uit de familie der methylxanthinen en werkt als stimulerend, psychotroop en zinnenprikkelend middel, maar is ook enigszins urinedrijvend.
Cafeïne werd in 1819 ontdekt door de Duitse scheikundige Friedrich Ferdinand Runge. Cafeïne vindt men in het zaad, de bladeren en de vruchten van verschillende planten. Zij wordt vooral verbruikt in de vorm van koffie en thee, maar komen ook voor in diverse andere eet- en drinkwaren die derivaten van de colanoot bevatten.
Zij is tevens een bestanddeel van onoplosbare chemische complexe verbindingen zoals guaranine en mateïne, die respectievelijk in het zaad van guaraná en het blad van yerba mate. Bij de mens werkt cafeïne als een stimulerend middel van het centrale zenuwstelsel en de hart- en bloedvaten dat slaperigheid vermindert en de oplettendheid tijdelijk verbetert.
Bij een topische toepassing bezit cafeïne afslankende eigenschappen. Zij heeft een vetafdrijvende werking op de vetcellen en invloed op het vervoer van glucose.

 

  • WERKINGSMECHANISMEN / BEWIJZEN VAN DOELMATIGHEID

Cafeïne heeft talrijke werkingsmechanismen die in diverse werken beschreven worden. Cafeïne wordt gebruikt voor de behandeling van cellulite, want zij is van invloed op de lipogenese, lipolyse en het vervoer van glucose. Lipogenese berust op de synthese van triglyceriden uit vetzuren, LPL (LipoProteïne Lipase) katalyseert deze reactie. Omgekeerd komt lipolyse overeen met de hydrolyse van de triglyceriden aanwezig in holte van de adipocyten met niet-veresterde vetzuren. Deze staat onder invloed van het hormoongevoelige lipase (HSL) dat actief is in zijn gefosforyleerde vorm.

• De werkingsmechanismen van cafeïne zijn in vitro aangetoond:
Cafeïne activeert de lipolyse in de adipocyten door afremming van cAMP-fosfodiesterase, een enzym dat cAMP
(Cyclisch Adenosinefosfaat) omzet in zijn actieve vorm en door de tegenstrijdige werking op de adenosine-receptoren [1].
Bovendien remt zij de lipogenese af door de uitdrukking van het lipoproteïne lipase (LPL) af te remmen en vermindert hiermee zijn activiteit op de rijpe adipocyten. De werking is dosis-afhankelijk en de optimale concentratie is 0.5mM [2].
Tenslotte remt zij het vervoer af van de glucose die gestimuleerd wordt door de insuline in de adipocyten [3].
In vivo is de doelmatigheid van cafeïne in combinatie met ruscogenine en retinol op het uiterlijk van cellulite aangetoond [4]. Er is aangetoond dat de ideale concentratie cafeïne voor een gelijkmatige percutane penetratie zich rond de 5% bevindt [5].
Deze verschillende mechanismen geven cafeïne therapeutische eigenschappen voor de behandeling van cellulite. Cellulite wordt namelijk gekenmerkt door een bobbelig oppervlak dat het resultaat is van de toename van het volume van de adipocyten die in de lobjes in de niet uitrekbare wanden van het bindweefsel georganiseerd zijn en het terugtrekken van de opperhuid naar de diepere weefsels veroorzaken [6].
De toepassing van cafeïne veroorzaakt de lipolyse van de adipocyten en remt hun lipogenese af, wat leidt tot de afname van het volume van de adipocyten en tot een verbetering van het huidoppervlak.

 

  • DE MENING VAN ONZE EXPERT

Deze alcaloïde molecule is een bekende actieve stof in de apothekersboeken en het onderwerp van talrijke studies. Hij behoort tot de klasse der methylxanthinen, waarmee hij een aantal eigenschappen gemeen heeft (theofylline, theobromine…). De krachtige systemische farmacologische eigenschappen vielen al snel op: hart, longen, centraal zenuwstelsel… De belangstelling hiervoor voor de huid is recenter (ca. 30 jaar), maar komt in feite voort uit hetzelfde alomtegenwoordige mechanisme waarmee door het afremmen van de fosfodiesterasen een verhoging mogelijk is van de cAMP, een centrale boodschappen van de biochemie.
In tegenstelling tot andere, meer recente en meer specifieke moleculen (IPDE4) heeft cafeïne geen selectiviteit voor de huid, maar zij biedt een goede veiligheid en haar doelmatigheid wordt door de over dit onderwerp vergaarde kennis bevestigd.
De toename van cAMP in de huid kan andere mechanismen bundelen, zoals melanogenese, en op bepaalde ontstekingen een regulerende werking hebben. Hetzelfde mechanisme verhoogt de perifere bloedstroom en het gebruik hiervan in combinatie met andere stimulerende actieve stoffen in de lederhuid is vaak toegepast om de kwaliteit en de dichtheid van de weefsels te verbeteren.
Maar men heeft het meestal over de werking op de adipocyten. Door de toename van de lipase in de cellen helpt cafeïne de triglyceriden te verbranden. Men kent nu ook andere weldadige effecten, gecombineerd met deze belangrijkste werking. Cafeïne is trouwens een molecule die gemakkelijk in de huid verspreid wordt en zij heeft in veel studies als model gediend. Zij bezit een verhouding tussen wateraantrekkend/vetabsorberend vermogen waarmee het een goede referentie is voor de bestudering van de penetratie in de huid.

Haar in vivo werking is om verschillende redenen dan wel niet spectaculair voor wat betreft de diepliggende, verharde vetophopingen, met name betreffende de beschikbaarheid, maar wel merkbaar bij recentere en beter te mobiliseren vetophopingen.
Veel goed gecontroleerde, maar niet altijd gepubliceerde studies spreken over een aanzienlijk verlies van ca. 2 cm rond de dijen. Deze resultaten komen overeen met een afname van 3 mm van de vetlaag, wat merkbaar is bij een gemiddelde dikte van bijvoorbeeld 2 cm.
De referentie concentraties variëren over het algemeen tussen 3 en 10%, afhankelijk van de formule en van een vanzelfsprekende verzadiging van de penetratie voor concentraties boven deze percentages.
De beste "voor te stellen referentie" is voor ons een concentratie van 5% in een hydro-alcoholisch medium. Meetbare resultaten worden verkregen na 2 tot 4 weken. Onze ervaring is dat na ca. 6 weken een grens optreedt. Het resultaat moet dan in stand gehouden worden (enkele toepassingen per week), omdat anders een terugkeer naar de "basis"-toestand binnen 3 maanden na het stopzetten van de behandeling geobserveerd wordt.
De effecten van cafeïne worden in veel op de markt gebrachte producten "vergezeld", ofwel door het bundelen van de werking op de cAMP met forskoline, ofwel door de effecten op de weerstand van de bloedvaten te verbeteren (Ruscus), of door in te spelen op andere factoren voor het mobiliseren van de vetten (insuline, hormonen…) en het herstructureren van de lederhuid (Centella Asiatica).

 

 

  • EFFICIËNTE DOSIS

Alle publicaties en wetenschappelijke studies en gebruikelijke toepassingen van deze actieve stof en onze expert kwamen tot de conclusie dat de Pure actieve stof Cafeïne in een dosis van 2500 mg per flacon gebruikt moet worden.

 

  • BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES

[1] New derivatives of methylxanthine: effect of thiocaffeine, thiothéophilline and 8-phenyltheophylline on lipolysis and on phospho diesterase activities. Scotini E et al. Pharmacol Res Commun, 15(2):131-143. 1983.

[2] Effects of caffeine on lipoprotein lipase gene expression during the adypocyte differentation process. Couturier C et al. Lipids, 33(5): 455-460. 1998.

[3] Inhibitory mechanism of caffeine on insulin-stimulated glucose uptake in adipose cells. Akiba T et al. Biochemical pharmacology, 68(10):1929-1937. 2004.

[4] A double-bind evaluation of the activity of an anti-cellulite product containing retinol, caffeine, and ruscogenine by a combination of several non-invasive method. Bertin C et al. J Cosmet Sci, 52(4):199-210. 2001.

[5] Cellulite et Caféine : percutanée. Etude récentes sur percutaféine.Compte rendu de thérapeutique/T VI/ N° 60/ Fevrier 1988. Belilowski.

[6] L’adipocyte dans une histoire d’amincissant. Franchi J et al. Pathologie Biologie, 51(5) :244-247. 2003.

 

Deze gegevens worden slechts ter informatie gegeven, zij vormen in geen geval medische informatie en wij kunnen hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Deze documenten kunnen uitsluitend gekopieerd en gedupliceerd worden ter informatie en voor een persoonlijk privé gebruik. Het gebruik van kopieën of duplicata voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden en de gebruiker is hiervoor aansprakelijk volgens artikel L 122-3 van het wetboek van Intellectuele Eigendom.