XSluiten

Door verder op onze site te browsen, aanvaardt u het gebruik van cookies waarmee wij diensten en aanbiedingen kunnen voorstellen waarvoor u belangstelling toont.

Meer weten en de cookies instellen
ESCINE
Belangrijkste indicatie: zware benen
PURE ACTIEVE STOF A92
Bibliografisch overzicht
 
  • INCI-naam: ESCIN
  • Voor meer dan 95% pure molecule verkregen uit Wilde kastanje (Aesculus hippocastanum)
 

Escine is een saponine aanwezig in wilde kastanjes, het zaad van de wilde kastanje, maar ook in andere plantensoorten.
Escine bestaat in twee vormen, alfa en bèta, die onderscheiden kunnen worden door hun smeltpunt, hun specifieke draaiing, hun hemolytische activiteiten en hun oplosbaarheid in water. De bèta vorm van escine is het actieve bestanddeel van het wilde kastanje-extract. Er worden drie soorten farmacodynamische werkingen toegekend aan escine: oedeem bestrijdende, ontstekingremmende en venotonische.
Escine wordt traditioneel gebruikt voor de symptomatische behandeling van functiestoornissen van kwetsbare haarvaten in de huid, zoals kneuzingen, puntbloedingen, doorbloedingsproblemen (zware benen), maar ook voor de symptomatologie van aambei-aanvallen.
De apothekersboeken stemmen over het algemeen in met het gebruik van wilde kastanje (extract met Escine van 16-20%) voor de pathologische symptomen van chronische doorbloedingsproblemen (pijn, zwaar gevoel, kramen, oedemen en jeuk). Escine maakt deel uit van de samenstelling van farmaceutische specialiteiten in topische gels (Phlebogel, Aesculaforce).

 

  • WERKINGSMECHANISMEN / BEWIJZEN VAN DOELMATIGHEID

Escine bezit ontstekingremmende, oedeem bestrijdende en venotonische eigenschappen [1].

Escine is van invloed op de factoren waarmee een ontsteking/oedeem begint, dat wil zeggen de hypoxie van de endotheelcellen, gevolgd door een afname van de ATP.

De ontstekingsreactie wordt ontketend door het vrijkomen van prostaglandinen (signalen van het ontstekingsantwoord) via fosfolipase A2 en de PAF (plaatjesactiverende factor). Deze veroorzaakt oedemen en het aanhechten van neutrofielen aan het endothelium.
Deze neutrofielen bevrijden op hun beurt enzymen van het type elastase die de wand van de bloedvaten aantasten en de productie van FGF (groeifactor van de fibroblasten) stimuleren, waardoor het bloedvat uitrekt. Tenslotte vermindert de aanhechting van de neutrofielen aan het endothelium de bloedstroom en stimuleert deze de hypoxie.

Escine is actief op diverse niveaus van het proces:

• Oedeem bestrijdende eigenschap
Escine voorkomt en vermindert het oedeem. De oedeem bestrijdende werking houdt verband met een selectieve vasculaire doorlatendheid, waardoor de spanning van de bloedvaten en aders toeneemt [1]. Escine maakt de haarvaten minder kwetsbaar en helpt zo het infiltreren van vloeistof in de ruimte tussen de weefsels (eerste oorzaak van oedemen) te voorkomen [2]

• Ontstekingremmende eigenschap
Parallel hieraan vermindert de stof ook de aanhechting van neutrofielen aan het endothelium, waarmee een nieuwe hypoxie voorkomen wordt [1].

• Venotonische eigenschap
Als laatste werd aangetoond dat Escine een venotonische werking zal uitoefenen die veroorzaakt wordt door de stimulering van de prostaglandinen F2 in de menselijke bloedvaten [1].

In vivo studies hebben de doelmatigheid aangetoond van Escine bij een topische toepassing bij de behandeling van bloeduitstortingen [3] en chronische doorbloedingsproblemen (kenmerkend voor "zware benen"). Na een topische behandeling van 6 weken met Escine van 2% constateerden patiënten met chronische doorbloedingsproblemen namelijk een aanzienlijke vermindering van het "zware benen" symptoom, de pijn en de jeuk, plus een aanzienlijke vermindering van de omvang van hun enkels [4].

Een studie uit 1999 toonde eveneens de doelmatigheid aan van een preparaat voor een topisch gebruik van een gel met 2% Escine.
Na een behandeling van 6 weken was de omtrek van de enkels van de patiënten afgenomen met 0,7 cm en was de intensiteit van de symptomen (oedeem, zware, vermoeide benen/gevoel van spanning, pijnlijke benen, brandend gevoel in de benen, jeuk, paresthesie) afgenomen met 60%. [5]

 

  • DE MENING VAN ONZE EXPERT

Deze actieve stof, die een referentie is voor een betere bloedsomloop, verschilt door zijn werkingswijze en profiel van de andere bloedvaten beschermende stoffen van het type polyfenol (zoals rutine). Deze extracten, van de klasse der saponinen waartoe men ook de extracten van muisdoorn kan rekenen, en hun actieve deel worden in talrijke geneeskrachtige producten gebruikt. Hun activiteiten zijn duidelijk vastgesteld. Het amfifiele karakter van hun structuur biedt hen een onmiskenbaar voordeel om de dubbele membraanlagen te doorkruisen en zij worden in meerdere medicijnen op topische wijze toegepast. Hoewel verschillende werkingsniveaus opgehelderd zijn door recente studies, is het wenselijk om in deze samenvatting de klinische specificiteiten van deze actieve stoffen naar voren te brengen.

Het verbeterde tonische (vasomotorische) effect is groter dan bij flavonoïden (zoals van het type diosmine) die men eerder als "beschermend" moet bestempelen. Een oedeem bestrijdende en ontstekingremmende werking (in de resolutieve zin van infiltratie in de weefsels) is aanzienlijk en bewezen. De voornaamste indicaties zijn dus een verbetering van de syndromen die verband houden met een slechte doorbloeding, zware benen en aambeien. Het is een aanvullende actieve stof voor rode vlekken in het gezicht, maar men dient toch de voorkeur te geven aan polyfenolhoudende actieve stoffen die de gegenereerde vrije radicalen neutraliseren, zoals de radicaal nitroxide, die verband houdt met perifere vaatverwijding. Saponinen worden trouwens minder goed verdragen door de kwetsbaar geworden huid.

De topische dosis voor plaatselijke toepassingen is 1 tot 2% voor vermoeide bloedvaten. Voor het gezicht zijn minder hoge concentraties of andere actieve stoffen gewenst, voor een aanvalskuur van rosacea met ernstige ontstekingen in het bijzonder.

 

  • EFFICIËNTE DOSIS

Alle publicaties en wetenschappelijke studies en gebruikelijke toepassingen van deze actieve stof en onze expert kwamen tot de conclusie dat de Pure actieve stof Escine in een dosis van 430 mg per flacon gebruikt moet worden.

 

  • BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES

[1] Aescin : pharmacology, pharmacokinetics and therapeutic profile. Sirtori CR. Pharmacological research. 44(3):183-193. 2001.

[2] Horse Chestnut - Aesculus Hippocastanum: Potential Applications in Cosmetic Skin-care Products. Wilkinson JA and Brown AM, Int J Cosmet Sci. 21(6):437-47. 1999

[3] Report of a double blind, randomized single dose trial of a topical 2% escin gel versus placebo in the acute treatment of experimentally induced hematoma in volonteers. Calabrese C and Preston P. Planta Med. 59:394-397. 1993.

[4] Traitment of chronic veinous insufficiency with fresh plant horse chestnut seed extract: a review of 5 clinical studies. Suter A et al. Advances in therapy, 23(1):179-190. 2006.

[5] Traitement de l’insuffisance veineuse chronique par Aesculaforce gel* pour les veines. Geissbühler S and Degenring FH. Schweiz Zschr GanzheitMedizin. 11(2):82-87. 1999.

Deze gegevens worden slechts ter informatie gegeven, zij vormen in geen geval medische informatie en wij kunnen hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Deze documenten kunnen uitsluitend gekopieerd en gedupliceerd worden ter informatie en voor een persoonlijk privé gebruik. Het gebruik van kopieën of duplicata voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden en de gebruiker is hiervoor aansprakelijk volgens artikel L 122-3 van het wetboek van Intellectuele Eigendom.