XSluiten

Door verder op onze site te browsen, aanvaardt u het gebruik van cookies waarmee wij diensten en aanbiedingen kunnen voorstellen waarvoor u belangstelling toont.

Meer weten en de cookies instellen

 

MelanineMelanocyt: verantwoordelijk voor de melanine

 

De melanine wordt geconcentreerd in de melanocyten in "capsules" die melanosomen genoemd worden. Deze capsules verplaatsen zich langs de digitaties tot aan de keratinocyten om hier de melanine te verspreiden.

Melanine wordt continu geproduceerd, maar de productie is extra sterk onder de werking van UVB-straling en dit uit zich door een min of meer intens gebruind huidoppervlak. Dankzij hun vermogen UV te absorberen, beschermen deze pigmenten de door zonnestralen aangevallen huid. Bruin worden is dus een natuurlijk beschermingsmechanisme tegen zonlicht.

Verschillende soorten melanine

Er bestaan 2 soorten melaninepigmenten:

  • eumelanine, met een donkerbruin-zwarte kleur
  • faeomelanine, met een oranje-gele kleur


Iedere persoon bezit een precieze verhouding tussen deze twee soorten melanine, die de kleur van zijn huid bepaalt.

Door blootstelling aan de zon wordt de melanineproductie gestimuleerd door de melanocyten. Dit fenomeen wordt melanogenese genoemd en is verantwoordelijk voor het bruin worden. De eumelaninen zijn in staat de UV-straling te absorberen en helpen de huid om zich op natuurlijke wijze tegen de zon te beschermen. De melanocyten beschermen dus tegen zonlicht door middel van de synthese van de eumelaninen. Helaas beschermen de faeomelaninen, die bij roodharigen in de meerderheid zijn, niet tegen zonlicht, maar juist het tegendeel, door de productie van vrije radicalen tijdens de blootstelling aan UV. Dit verklaart waarom roodharigen sneller huidkanker als gevolg van blootstelling aan zonlicht ontwikkelen.

De melanocyten: melanine producerende cellen

Melanocyten zijn cellen die zich in de opperhuid bevinden. Het aantal melanocyten is stabiel en bedraagt, aan de hand van de persoon, 2 tot 4% van de opperhuidcellen. De verschillen in pigmentering - en derhalve in de huidskleur - tussen de verschillende personen hangen niet af van van het totale aantal melanocyten, dat vrij constant blijft. Deze hangen daarentegen af van de activiteit van de melanocyten en de verdeling van de melanosomen (organellen die melanine opslaan) binnen de opperhuidcellen.

Wanneer de melanineproductie niet meer werkt

Als de cellen niet voldoende melanine produceren, krijgt men een lichte huid die moeite heeft om bruin te worden
A83 Tyrosine : de Pure werkstof tegen moeite met bruin worden

Als de cellen teveel melanine produceren, ziet men vlekken en overmatige pigmentering verschijnen en is de teint niet meer homogeen.
A71 Glabridine : de pure werkstof voor de huid met overmatige pigmentering

A72 Arbutine : de pure werkstof tegen bruine vlekken