XSluiten

Door verder op onze site te browsen, aanvaardt u het gebruik van cookies waarmee wij diensten en aanbiedingen kunnen voorstellen waarvoor u belangstelling toont.

Meer weten en de cookies instellen

OMEGA-3
Belangrijkste indicatie: zeer droge huid

PURE ACTIEVE STOF A34
Bibliografisch overzicht

INCI-naam: ALGAE EXTRACT
Extract van groene microalgen (Nannochloropsis oculata) getitreerd met Omega-3

Omega-3 zijn meervoudig onverzadigde vetzuren waarvan de dubbele verbinding vanaf het methyleinde zich ter hoogte van de 3e carboon bevindt. linoleenzuur (ALA, C18:3), eicosapentaeenzuur (EPA, C20:3) en docosahexaeenzuur (DHA, C22:3) zijn de belangrijkste omega-3 die wij in onze voeding en onze weefsels terugvinden. Alleen ALA kan niet door het organisme worden aangemaakt. EPA en DHA kunnen door het organisme gesynthetiseerd worden vanaf ALA via een reeks elongatie- en verzadigingsreacties. De kleine geproduceerde hoeveelheid is echter niet toereikend voor de behoeften van het menselijk lichaam.
De voeding is dus de belangrijkste bron van aanvoer van omega-3. Algen, vis, koolzaad en noten bevatten bijzonder veel omega-3.

Deze vetzuren hebben een gunstige werking op de samenstelling van de celmembranen en op talrijke biologische processen, zoals de regulering van de bloeddruk en de elasticiteit van de bloedvaten. Voor wat betreft de huid hebben essentiële vetzuren:
• Een structurerende rol: zij maken deel uit van de membraanlipiden.
• Een functionele rol: zij werken op talrijke niveaus, in het bijzonder bij ontstekingen, de immuun-modulerende werking, de verspreiding en differentiatie van keratinocyten, de keratinisatie van de buisjes van de talgklieren.

Een gebrek aan essentiële vetzuren, de belangrijkste bestanddelen van de ceramiden, uit zich in stoornissen in de cohesie tussen de cellen van de hoornlaag. Parallel hieraan verarmt de lipidenfase van het oppervlaktelaagje. De barrièrefunctie van de huid wordt dus niet meer gegarandeerd en het onmerkbare vochtverlies neemt toe.

De klinische tekens zijn welbekend: verlies van elasticiteit en souplesse, vervellen, uitslag, zeer sterk reagerende huid, een trekkerig gevoel en droogte.

WERKINGSMECHANISMEN / BEWIJZEN VAN DOELMATIGHEID

Er is aangetoond dat de vetzuren snel via de cellen van de opperhuid verspreid worden. Bij een topische toepassing metaboliseert de huid zo de essentiële vetzuren met een belangrijke drievoudige werking:

• Zij conditioneren de productie van ontstekingremmende eicosanoïden [1-2].
De omgeving maakt de membraanfosfolipiden kwetsbaarder, waarvan het arachidonzuur is afgenomen. Dit wordt vervolgens omgezet in leucotrienen en prostaglandinen die de ontsteking veroorzaken. EPA en DHA werken door de vorming van leucotrienen te beperken en verminderen zo het ontstekingsproces.

• Zij mengen zich met de celmembranen in de vorm van fosfolipiden [2-3].
Door zich te mengen met de celmembranen in de vorm van fosfolipiden 3-4 en door invloed uit te oefenen op de activiteit van de membraaneiwitten, maken de lange keten vetzuren het weefsel weer vloeibaar en de huid weer soepel. De barrièrefunctie van de huid wordt zo weer snel hersteld.

• Zij regulereren de genetische transcriptie door de nucleaire receptoren PPAR -en RXR te activeren [2].
De PPAR -(Peroxisoomproliferatorgeactiveerde Receptoren) spelen een belangrijke rol in de stimulering van de ontwikkeling van de talgklieren en de lipogenese. Met de activering van deze receptoren wordt de afscheiding van lipiden gestimuleerd, waardoor de vorming van het hydrolipidenlaagje bevorderd wordt. Dit laagje bedekt het oppervlak van de opperhuid en garandeert de natuurlijke bescherming van de huid. Dit ware schild tegen agressieve invloeden uit de omgeving speelt eveneens een essentiële rol in de elasticiteit en de souplesse van de huid [4].

Een in vivo studie onder 12 patiënten met atopische dermatitis toonde de werking aan van een zalf met 1.2% DHA en 0.6% EPA versus placebo. Gedurende 4 weken werd de zalf 2 tot 3 keer per dag toegepast. Ten opzichte van het uiterlijk van de huid aan het begin van het onderzoek (uitslag, papellen, huidschilfers…), werd er met de zalf met omega-3 een verbetering geobserveerd van 80%, in tegenstelling tot de placebo, waarbij geen enkel duidelijk verschil werd geobserveerd [1].

DE MENING VAN ONZE EXPERT

Onverzadigde vetzuren zijn essentieel voor het leven van onze cellen en in het bijzonder voor de vorming van hun membranen. Zij "recycleren" oneindig, nemen deel aan ontstekingsverschijnselen en kunnen deze reguleren. Zij hebben een genetische werking en men ontdekt hun belang in de verschijnselen van homeostase, in het bijzonder de opslag van vetten of de regulering van de stofwisseling van de lipiden. Omega-3 is belangrijk voor de beheersing van psoriasis. In tegenstelling tot farmacologische actieve stoffen die niet door het organisme worden geproduceerd, houden de concentratie en de dosis verband met de toestand van individueel evenwicht en men zou kunnen spreken van verhoudingen tussen de verschillende vetzuren (verhouding omega-3/omega-6, bijvoorbeeld). In alle gevallen zijn vrij hoge concentraties nodig om een duidelijke werking via de huid te verkrijgen.

EFFICIËNTE DOSIS
Alle publicaties en wetenschappelijke studies en gebruikelijke toepassingen van deze actieve stof en onze expert kwamen tot de conclusie dat de Pure actieve stof Omega-3 in een dosis van 38 mg per flacon gebruikt moet worden.

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES


Deze gegevens worden slechts ter informatie gegeven, zij vormen in geen geval medische informatie en wij kunnen hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Deze documenten kunnen uitsluitend gekopieerd en gedupliceerd worden ter informatie en voor een persoonlijk privé gebruik. Het gebruik van kopieën of duplicata voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden en de gebruiker is hiervoor aansprakelijk volgens artikel L 122-3 van het wetboek van Intellectuele Eigendom.