XSluiten

Door verder op onze site te browsen, aanvaardt u het gebruik van cookies waarmee wij diensten en aanbiedingen kunnen voorstellen waarvoor u belangstelling toont.

Meer weten en de cookies instellen

Titelbalk

Onze beloften

Onze verantwoorde aanpak


Bij ETAT PUR zetten wij ons in voor verantwoorde en milieuvriendelijke cosmeticaproducten, transparant en zonder misleidende beloften.

Onze inzet voor duurzame ontwikkeling vormt één van de basiswaarden van ons bedrijf en wij geven hieronder de 5 doelstellingen die ons leiden bij onze dagelijkse keuzes en handelingen:

Doelstelling nr. 1: minder onnodige verpakkingen

Omdat het niet altijd nodig is producten door middel van een oververpakking te beschermen, proberen wij onze verpakkingen minimaal te houden. Om die reden hebben onze producten geen bijsluiter en zit meer dan de helft niet in een doosje.

Doelstelling nr. 2: milieuvriendelijk materiaal selecteren

Wij verplichten ons:

  • systematisch kringlooppapier of papier uit duurzaam en eerlijk beheerde bossen te gebruiken. Wij gebruiken papier met het label van FSC, een organisatie zonder winstoogmerk die als doel heeft duurzame bosbouw te promoten. Met het oog op transparantie geven wij op al onze commerciële dragers aan of wij kringloop- of FSC-papier gebruiken: de papieren tassen, doosjes, catalogi, leveringsbonnen, enz.
  • ­voor de verzending 100% kringloopkarton te gebruiken
  • voor de samenstelling van onze verpakkingsmaterialen stoffen te gebruiken die recycleerbaar of energetisch terug te winnen zijn (PET / PE / PP). Voor het behoud van het milieu gebruiken wij geen materialen van het type PVC, ABS of SAN die vaak in de verpakking van cosmeticaproducten te vinden zijn
  • ­de voorkeur te geven aan drukkers die hun bedrijfsactiviteit op een zo milieuvriendelijk mogelijke wijze uitoefenen

Doelstelling nr. 3: de voorkeur geven aan leveranciers van op verantwoorde en duurzame wijze verkregen ingrediënten


  • Onze selectiecriteria voor de grondstoffen zijn strikt en uiterst nauwkeurig en zijn strenger dan de geldende regelgeving, teneinde de veiligheid van de grondstoffen te kunnen garanderen die onze klanten van ons verwachten.
  • Voor de Pure Actieve stoffen geven wij de voorkeur aan producenten met een verantwoorde en duurzame aanpak. Dit kan bijvoorbeeld een optimaal beheer van de hulpbronnen, fair trade of biologische of duurzame landbouw zijn. Dit staat nauwkeurig aangegeven voor iedere Actieve stof in de rubriek "herkomst" op de productkaarten.

Doelstelling nr. 4: het meten en optimaliseren van de uitstoot van CO2

Wij maken een koolstofbalans op om ons een beeld te kunnen vormen van de uitstoot van CO2 van onze activiteit. Zodra deze voltooid is, zal deze op onze website geplaatst worden. Aan de hand van deze koolstofbalans kunnen wij:

  • de doelstellingen voor een efficiënt energieverbruik en een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen op de korte en middellange termijn bepalen.
  • een verantwoorde en meetbare strategie opstellen om deze in het kader van een continuele verbetering over meerdere jaren te evalueren.

 

Doelstelling nr. 5: bijdragen aan de herbebossing

Met de bedoeling op een verantwoorde wijze te werken, werkt Etat Pur sinds de lancering van het merk aan een herbebossingsproject samen met de Kuntanawa stam in Brazilië (samen met de organisatie Pur Project).

Ontdek het "Pur Project"