XSluiten

Door verder op onze site te browsen, aanvaardt u het gebruik van cookies waarmee wij diensten en aanbiedingen kunnen voorstellen waarvoor u belangstelling toont.

Meer weten en de cookies instellen

Titelbalk

Pur Project

Herbebossingsproject in Brazilië

Pur Project - Kuntanawa indianen

Met de bedoeling op een verantwoorde wijze te werken, werkt ETAT PUR sinds de lancering van het merk aan een herbebossingsproject samen met de Kuntanawa stam in Brazilië (samen met de organisatie Pur Project).

De in Amazonië gevestigde Kuntanawa indianenstam wil terugkeren naar zijn oorspronkelijke grond, met name dankzij de inkomsten verkregen uit de herbebossing en het duurzame beheer van het woud. Hun middelen voor het herbeplanten van bomen op hun grondgebied zijn echter zeer beperkt. Zij willen profiteren van bijeenkomsten en grote feesten die begin juni plaatsvinden om bomen te planten, waarmee zij tonen grote waarde te hechten aan het behoud van het woud en van de Kuntanawa cultuur, die sterk afhankelijk is van het woud om te kunnen leven.

Dit project omvat enorme voordelen voor het milieu op het gebied van biodiversiteit en het behoud van de ecosystemen. Het doel is duizenden bos- en fruitbomen en inheemse boomsoorten te planten op landbouwpercelen van de leden van de Kuntanawa-stam en in ontboste zones. Dankzij dit project kunnen zij hun inkomsten diversifiëren, maar ook de biodiversiteit en de regeneratie van de grond van hun grondgebied bevorderen. Zij kunnen zo terugkeren naar hun grond en tegelijkertijd deelnemen aan het behoud van onze Planeet en aan de strijd tegen de opwarming van de aarde.

 

Logo Pur ProjectDe eerste bomen zullen geplant worden tijdens het festival van de boomstam Pano, waarbij een groot aantal stammen uit Amazonië samenkomen, van 12 t/m 16 juni 2011. ETAT PUR zal bij deze gelegenheid het planten van 465 bomen financieren (1 boom per gelanceerd ETAT PUR product - ofwel 100 bomen - plus 1 boom per dag voor de komende 12 maanden, ofwel 365 bomen).

Om de groei van hun woud te bevorderen, zullen wij binnenkort aanvullende acties ontwikkelen, zoals vrijwillige herbebossing door onze klanten, koolstofcompensatie...

Wij hopen dan ook dat u ons zo spoedig mogelijk zult helpen bij de ontwikkeling van dit project dat ons na aan het hart ligt en voor onze planeet en boom zult planten!

 

Duurzaamheid en Garanties

  • Inachtneming van de criteria van het handvest van het Milieu- en energiebesparingsagentschap voor koolstofcompensatie.
  • Monitoringsysteem Pur Project (Uniek Plantageregister, GPS-coördinaten, enz.)
  • Tellen van de geplante bomen door een erkende derde (SGS) bij de 100.000e geplante boom.
  • Werkzaamheden in combinatie met het project REDD Yawanawa voor bosbehoud van Pur Project

Pur Project - Indianenstam KuntanawaPur Project - Amazonewoud