XSluiten

Door verder op onze site te browsen, aanvaardt u het gebruik van cookies waarmee wij diensten en aanbiedingen kunnen voorstellen waarvoor u belangstelling toont.

Meer weten en de cookies instellen

 

RUSCOGENINE
Belangrijkste indicatie: wallen onder de ogen
PURE ACTIEVE STOF A09
Bibliografisch overzicht
 
  • INCI-naam: NEORUSCOGENIN, RUSCOGENIN
  • Voor meer dan 92% pure molecule verkregen uit Muisdoorn (Ruscus aculeatus)
 

Ruscogenine is een steroïde glycoside verkregen uit de wortels van muisdoorn. Deze molecule is niet van nature aanwezig in het menselijk lichaam. Muisdoorn, ook wel kleine hulst genoemd, is een vaste plant waarvan de vrucht een helderrood besje is dat aan die van hulst doet denken. Muisdoorn komt veel voor in Europa.

Traditioneel worden er diverse eigenschappen toegekend aan de rizoom. Diverse klinische observaties tonen de bloedvaten beschermende en aders versterkende eigenschappen van muisdoorn bevattende preparaten aan. Hierdoor is het een zeer interessante actieve stof voor de behandeling van de wallen onder de ogen.

 

  • WERKINGSMECHANISMEN / BEWIJZEN VAN DOELMATIGHEID

De oogcontour is een kwetsbare zone. Deze is bedekt met een huid die vijf maal dunner is dan die van de rest van het lichaam en minder steunweefsels bevat. Bij het ouder worden slaat het 15.000 keer knipperen van de oogleden er uiteindelijk in om deze vezels te verzwakken en de huid verslapt. De bloed- en lymfevaten die de cellen van deze zone voeden, werken dan ook langzamer. De uitwisselingen tussen de cellen zijn moeizaam. Hierdoor vindt vochtophoping plaats, de oogleden zwellen op en vormen wallen.

Ruscogenine activeert de microcirculatie en zorgt dat de huid intact blijft door middel van verschillende mechanismen.

Ruscogenine vermindert de doorlatendheid van de cellen door zijn elastase bestrijdende activiteit [1]. Elastase is een enzym dat elastine, het hoofdbestanddeel van de elastinevezels, afbreekt. Collageen en elastine vormen de hoofdbestanddelen van de extracellulaire matrix. Met deze elastase bestrijdende activiteit voorkomt ruscogenine de afbraak van de perivasculaire bestanddelen en kan de doorlatendheid van de cellen verminderd worden [2].

Ruscogenine bezit verder vaatvernauwende eigenschappen via adrenergische mechanismen. Zijn doelmatigheid werd in vivo aangetoond, bij een topische toepassing met 1.6% [3]. Het mechanisme is nog niet duidelijk vastgesteld. Sommige studies tonen aan dat het een alfa-adrenergische blokkering betreft, andere spreken over een activering van de alfa-2 adrenergische receptoren die het vrijkomen van noradrenaline stimuleren [4, 5]. Tenslotte zou de vaatvernauwende werking veroorzaakt kunnen worden door calcium en alfa-1 adrenergische receptoren [4].

Met deze vaatvernauwende en doorlatendheid verminderende eigenschappen kan ruscogenine de microcirculatie activeren.

Door de bloedsomloop ter hoogte van de haarvaten te stimuleren, helpt ruscogenine de doorbloeding in de door een luie bloedsomloop ontstane wallen te verbeteren.

Deze elementen tonen het belang aan van het gebruik van ruscogenine voor de behandeling van de wallen onder de ogen.

 

  • DE MENING VAN ONZE EXPERT

Ruscogeninen zijn uit muisdoorn verkregen saponinen. Zij bezitten klasse-eigenschappen waarmee zij verwant zijn aan escine, glycyrrhizine (zoethout), asiticosiden, ginsenosiden (ginseng)… Ook hier moet men de eigenschappen onderscheiden van de aglycone delen en de osidestructuur.

Saponosiden zijn afrogeen, membranen doorlatend en denaturerend voor sommige biologische structuren. Zij zijn oplosbaar in water. Geninen zijn veel meer apolair en hebben gemarkeerde farmacologische activiteiten door zich te binden met veel receptoren of actieve ruimtes.

De α adrenergische effecten zijn aangetoond en maken het product rechtstreeks interessant voor een betere perifere vaatvernauwing. Een indirecte bevrijding van noradrenaline versterkt de effecten en maakt een strategie van differentiële stimulering relevant β/α voor een verhoging van cAMP in de adipocyt en bijgevolg de lipolyse.
Vaatbeschermende effecten (doorlatendheid) werden bewezen en vormen een aanvulling op het venotonische profiel.

In vivo is het profiel van de molecule verwant met die van escine, maar ruscogeninen zouden nog duidelijker kunnen worden "vastgesteld" in hun sympathomimetische profiel (maar wij beschikken niet over vergelijkende studies).

De uit hun eigenschappen voortvloeiende indicaties richten zich op stoornissen in de perifere circulatie, daar waar de bloedvaten veerkracht nodig hebben, maar ook op de ophoping van lipiden. De werking op lekken in de haarvaten (puntbloedingen en oedeem) is aangetoond. Men combineert deze echter vaak met extracten met polyfenols (catechinen) en/of cumarine (honingklaver) om de preventie van degeneratie van endotheelcellen en bindweefsel te verbeteren en de oedeem bestrijdende activiteit te versterken. Het effect op cellulite wordt bevestigd door talrijke producten, in het bijzonder in combinatie met cafeïne.

De combinatie met vitamine C is eveneens belangrijk in geval van problemen met de bloedsomloop en veroudering van de aan rosacea lijdende huid.

De verscheidenheid aan gebruikte extracten en de combinaties met andere actieve stoffen maken het moeilijk efficiënte doses te vergelijken, doch vergeleken met de verkochte gespecialiseerde medicijnen met extracten met ca. 22% heterosiden, kan men stellen dat de aan te bevelen dosis zich tussen 0,5 en 1% heterosiden bevindt.

De vaatvernauwende werking van deze moleculen is praktisch onmiddellijk, de beschermende werking laat iets langer op zich wachten: enkele weken. De formules moeten rekening houden met de genine- of osidevorm.

EFFICIËNTE DOSIS
Alle publicaties en wetenschappelijke studies en gebruikelijke toepassingen van deze actieve stof en onze expert kwamen tot de conclusie dat de Pure actieve stof Ruscogenine in een dosis van 6,5 mg per flacon gebruikt moet worden.

 

  • BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES

[1] Anti-elastase and anti-hyaluronidase activities of saponins and sapogenins from Hedera helix, Aesculus hippocastanum, and Ruscus aculeatus: factors contributing to their efficacy in the treatment of venous insufficiency. Facino RM et al. Arch Pharm (Weinheim). 328(10):720-724. 1995.

[2] Hemorrhoids and varicose veins: a review of treatment options. Mc Kay D. Altern Med Rev. 6(2):126-40. 2001.

[3] Venous constriction by local administration of ruscus extract. Berg D. Fortschr Med. 108(24):473-6. 1990.

[4] Monograph Ruscus aculeatus (Butcher’s Broom) Alternative Medicine Review Volume 6, Number 6. 2001.

[5] Pharmacological assessment of adrenergic receptor in human varicose veins. Miller VM et al. Int. Angiol. 19:176-183. 2000.


Deze gegevens worden slechts ter informatie gegeven, zij vormen in geen geval medische informatie en wij kunnen hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Deze documenten kunnen uitsluitend gekopieerd en gedupliceerd worden ter informatie en voor een persoonlijk privé gebruik. Het gebruik van kopieën of duplicata voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden en de gebruiker is hiervoor aansprakelijk volgens artikel L 122-3 van het wetboek van Intellectuele Eigendom.