XSluiten

Door verder op onze site te browsen, aanvaardt u het gebruik van cookies waarmee wij diensten en aanbiedingen kunnen voorstellen waarvoor u belangstelling toont.

Meer weten en de cookies instellen
RUTINE
Belangrijkste indicatie: huid met couperose
PURE ACTIEVE STOF A42
Bibliografisch overzicht
 
  • INCI-naam: : RUTIN
  • 94% pure molecule verkregen uit de bladeren van Fava d’Anta en Uncaria
 

Rutine maakt deel uit van de familie der flavonoïden. Het is een diglycoside bestaande uit quercetine en rutinose (rhamnnose en glucose). Rutine is te vinden in talrijke plantensoorten.

In de Verenigde Staten wordt rutine beschouwd als een officieel geneesmiddel bij de behandeling van haarvatenbloedingen als gevolg van kwetsbare haarvaten bij degeneratieve vaatziekten, suikerziekte en allergische verschijnselen. Hoewel rutine geen deel meer uitmaakt van de officiële geneesmiddelen, wordt deze nog steeds veel gebruik als supplement.

De meest bekende farmacologische activiteit van deze molecule is de vermindering van de doorlatendheid en de kwetsbaarheid van de haarvaten.
In de jaren '40 en ' 50 werd rutine veel beschreven voor deze activiteit. In die tijd behoorde rutine tot de familie "vitamines P", waarbij de P staat voor Permeabiliteit (= doorlatendheid), die actieve stoffen bundelt die in staat zijn de weerstand van de haarvaten te verhogen en de doorlatendheid hiervan te moduleren. Tegenwoordig is de term "vitamine P" vervangen door bioflavonoïde.

Rutine beschermt verder de weefsels tegen degeneratie, met name bij niet door enzymen veroorzaakte afbraak van het collageen door vrije radicalen.

Rutine kan daarmee op interessante wijze gebruikt worden in de cosmetica.

  • WERKINGSMECHANISMEN / BEWIJZEN VAN DOELMATIGHEID

Couperose is een huidziekte die gekenmerkt wordt door een permanente verwijding van de haarvaten, veroorzaakt door slecht werkende sluitspieren. Rutine vermindert de doorlatendheid en de kwetsbaarheid van de haarvaten [1-5]. Met zijn wanden beschermende werking remt deze molecule de samenklontering van de bloedplaatjes af en vermindert deze de doorlatendheid van de haarvaten, om de bloedstroom te verbeteren en vaatverwijding te verminderen.

• Beschermende werking op de wand van de bloedvaten:

De flavonoïden, en meer in het bijzonder rutine, staan er om bekend de wanden van de bloedvaten sterker te maken. Wanneer de wand van een haarvat te kwetsbaar geworden is, kan deze breken en het abnormaal wegstromen van bloed in de huid veroorzaken. Dit fenomeen wordt gekenmerkt door puntbloedingen en telangiectasie (abnormale vaatverwijding). Met zijn vrije radicalen bestrijdende activiteit kan rutine deze wanden beschermen [6]. Deze flavonoïde  is in staat de tijdens de fagocytose gevormde vrije radicalen te neutraliseren.

• Preventie van het samenklonteren van de bloedplaatjes:

Het samenklonteren van de bloedplaatjes dient vooral om de bloedvaten vast te metselen, om bloedverlies in geval van beschadiging te voorkomen. De bloedplaatjes kunnen zich ook vasthechten terwijl er geen enkel signaal van een beschadigd weefsel is verzonden. In dat geval vormen zich kleine klontjes die de bloedstroom in de haarvaten hinderen. Het verstopte bloedvat moet de bloedstroom via de omliggende bloedvaten versterken. Dit kan tot diverse verschijnselen leiden, zoals een toename van de druk van de vloeistof in de haarvaten, een verhoging van de doorlatendheid van deze haarvaten, een permanente verwijding van de bloedvaten of telangiectasie. Een ander gevolg kan een breuk van het bloedvat zijn, waardoor puntbloedingen ontstaan. Er is aangetoond dat rutine in een eerste fase de activering van fosfolipase C afremt, wat via talrijke reacties het afremmen van de samenklontering van de bloedplaatjes veroorzaakt [7]. Bovendien zal de rutine door zijn vermogen complexen van calciumionen te vormen de omzetting van prothrombine in afremmende thrombine mogelijk maken en daarmee tevens de vorming van stolsels [7].

• Afname van de doorlatendheid van de haarvaten:

Als gevolg van een verhoging van de doorlatendheid van de haarvaten tijdens de ontsteking komt er overmatig veel plasma vrij in de extracellulaire ruimtes en worden er oedemen gevormd. Flavonoïden, en in het bijzonder rutine, worden gebruikt om deze doorlatendheid te verminderen. Tenslotte remt rutine de PAF (plaatjesactiverende factor) en thromboxane A2 af, waardoor de doorlatendheid van de haarvaten verminderd kan worden [8].

  • DE MENING VAN ONZE EXPERT

Deze molecule uit de plantenwereld, de flavonoïde bij uitstek, is het onderwerp van veel toepassingen en onderzoeken, berustend op de versterkende eigenschappen op de vaatwanden, de preventie van de afbraak van het bindweefsel en de afname van lekkende haarvaten. De effecten op de storingen in de microcirculatie van de haarvaten zijn helaas slechts op de lange termijn te observeren en zijn eerder preventief dan curatief. Er wordt vaak een combinatie met vitamine C voorgesteld en deze wordt als aanvullend beschouwd.

Een zekere verwarring kan de vergelijking tussen de verschillende bruikbare verbindingen hinderen; troxerutine wordt het meeste in de geneeskunde gebruikt, de fenol OH's worden beter beschermd en de toegenomen lipofilie bevordert de penetratie. Quercetine is de aglycone vorm die na de werking van de esterasen van het organisme gevormd wordt.

De aanvoer van rhamnose uit het glucoside gedeelte van rutine kan interessant zijn voor zijn activiteit, maar hierover bestaat helaas geen documentatie. Er bestaat veel documentatie over oraal gebruik, daarentegen is er weinig informatie over topische toepassing, in het bijzonder in de medische wereld.

Bij gebrek aan informatie is een dosis van 2% voorgesteld voor de topische toepassing.

  • EFFICIËNTE DOSIS

Alle publicaties en wetenschappelijke studies en gebruikelijke toepassingen van deze actieve stof en onze expert kwamen tot de conclusie dat de Pure actieve stof Rutine in een dosis van 270 mg per flacon gebruikt moet worden.

  • BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES

[1] The effect of rutin on capillary fragility and permeability. Frericks CT et al, J Lab Clin Med, 35(6): 933-939. 1950.

[2] Rutin and capillary fragility. Johnson EF et al, Am J Pharm Sci Support Public Health, 118: 164-175. 1946.

[3] Effect of rutin (rutinion) on capillary permeability. Blaich W et al, Arztl Wochensch, 5(36): 696-698. 1950.

[4] Rutin; a new drug for the treatment of increased capillary fragility. Shanno RL, Am J Med Sci, 211: 539-543. 1946.

[5] Rutin in Capillary Fragility. Bacharach AL et al, Br Med J, 2: 273. 1947.

[6] In vitro antioxidant properties of rutin. Yang J et al. LWT 41, 1060-1066. 2008.

[7] Mechanisms involved in the anti-platelet activity of rutin, a glycoside of the flavonol quercetin, in human platelets. Sheu J.R et al. J Agric Food Chem, 52(14): 4414. 2004.

[8] Experimental study on inhibitory effect of rutin against platelet activation induced by platelet activating factor in rabbits. Chen WM et al, 22(4): 283-285. 2002.


Deze gegevens worden slechts ter informatie gegeven, zij vormen in geen geval medische informatie en wij kunnen hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Deze documenten kunnen uitsluitend gekopieerd en gedupliceerd worden ter informatie en voor een persoonlijk privé gebruik. Het gebruik van kopieën of duplicata voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden en de gebruiker is hiervoor aansprakelijk volgens artikel L 122-3 van het wetboek van Intellectuele Eigendom.