XSluiten

Door verder op onze site te browsen, aanvaardt u het gebruik van cookies waarmee wij diensten en aanbiedingen kunnen voorstellen waarvoor u belangstelling toont.

Meer weten en de cookies instellen
SALICYLZUUR 300
Belangrijkste indicaties: puistjes, onregelmatige huidtextuur
PURE ACTIEVE STOF A22
Bibliografisch overzicht
 
  • INCI-naam: SALICYLIC ACID
  • 100% pure molecule verkregen uit biosynthese
 

Salicylzuur wordt door sommige planten op natuurlijke wijze gesynthetiseerd (zoals Moerasspirea en Schietwilg). Men vindt dit met name terug in sommige vruchten, in een veresterde vorm van methylsalicylaat. Het ortho-isomeer van salicylzuur is het enige in farmacologisch opzicht actieve bestanddeel. Ter verkrijging van grote hoeveelheden met een optimale zuiverheidsgarantie is de meest gebruikte methode tegenwoordig de chemische synthese. Deze molecule is niet van nature aanwezig in het lichaam, maar zijn geneeskrachtige eigenschappen zijn sinds lange tijd bekend, vooral zijn koortsverlagende en pijnstillende werking. Deze werd voornamelijk geëxtraheerd uit de schietwilg, in het Latijns salix alba, vandaar de naam van deze molecule.
Voor koortsbestrijding is salicylzuur tegenwoordig vervangen door andere, efficiëntere medicijnen, zoals aspirine (een derivaat hiervan) en paracetamol. Maar het blijft de meest in het bloed circulerende metaboliet en de salicylemie wordt gebruikt om zijn kalmerende werking (pijnstillend en ontstekingremmend).

Salicylzuur wordt wereldwijd gebruikt in de dermatologie om zijn keratolytische werking, waarvan de kracht afhangt van zijn gebruikspercentage. Er zijn talrijke indicaties: behandeling van de door psoriasis en ichtyose veroorzaakte huidschilfers, peeling bij de correctie van dermatitis solaris (rimpels, pigmentvlekken), behandeling van acne als comedolytisch middel, behandeling van grotere keratolytische gesteldheden, zoals keratoderma palmoplantaris of hyperkeratoses op drukpunten (likdoorns, eeltplekken, eksterogen) en tenslotte: behandeling van hyperkeratosische wratten en in het bijzonder wratten onder de voetzool met een zeer hoog gehalte.

 

  • WERKINGSMECHANISMEN / BEWIJZEN VAN DOELMATIGHEID

Een verdikking van de hoornlaag is het gevolg van twee, vaak gecombineerde processen: de toename van de productie van corneocyten (wildgroei) en een tekort aan normale vervelling (retentie).

Keratolytische middelen hebben geen invloed op de wildgroei en werken uitsluitend in op de eliminatie van de hoornlaag, over het algemeen door de cohesie van corneocyten te verminderen waardoor opperhuidcellen afgestoten worden [1]. Men erkent tegenwoordig dat de peelende werking van salicylzuur gepaard gaat met een cement afbrekende werking (oplossing van het intercellulaire cement) en een vertraging van de werking van sulfotransferase cholesterol.

Salicylzuur helpt tevens de pH-waarde van de hoornlaag te verminderen en zo de hydratatie van de huid te verbeteren en haar keratolytische activiteit te bevorderen [2].

De plasminogene activatoren (PA) en hun inhibitoren (PAI) spelen een rol in het differentiatieproces van de opperhuid. Het normale afschilferen van de corneocyten van het huidoppervlak zou gedeeltelijk gereguleerd worden door de activiteit van de PA's-weefsel type (tPA) en PAI2.
Voor de beoordeling van de werking van salicylzuur werden de gehaltes aan mRNA van de PA's en PAI's van een normale huid, van de hoornlaag en van de met salicylzuur behandelde hoornlaag vergeleken. De resultaten tonen dat een slechte tPA/PAI-balans ’hyperkeratose veroorzaakt en suggereren dat de keratolytische werking van salicylzuur gedeeltelijk in verband te brengen is met zijn vermogen de door de proteïnasen veroorzaakte afschilferingsprocessen te stimuleren [3] . Een behandeling met salicylzuur veroorzaakt namelijk een toename van tPA en een afname van PAI2, waarmee het afschilferingsproces gestimuleerd wordt.

De werking van salicylzuur hangt af van zijn concentratie [1].

Bij een lage concentratie (<0.3%) heeft salicylzuur een bacteriewerende, lichtbeschermende, jeukwerende en adstringerendewerking.

Salicylzuur veroorzaakt een aanzienlijke afschilfering bij een concentratie van 2% [4]. Bij een concentratie van 3% blijkt salicylzuur in staat om een epitheliale hyperplasie met 15% te verminderen met dezelfde doelmatigheid als met een oplossing met 0.1% hydrocortison [1]. Bij een hogere concentratie overheerst de keratolytische werking.

De voor de behandeling van de hoornlaag en eeltplekken aanbevolen concentraties salicylzuur bedragen 5 tot 17% met een formule met colloïde en 15 tot 50% in de vorm van gips [2]. In geval van xerose bedragen de aanbevolen concentraties salicylzuur 5% in een formule met vaseline [5]. In geval van hypokeratolysche xerose geeft een behandeling met salicylzuur van 6% zeer goede resultaten [6].

 

  • DE MENING VAN ONZE EXPERT
In chemisch opzicht vormt dit patroon de basis voor een brede en interessante farmacopee. De aanwezigheid van een hydroxyl in van de zuurfunctie maakt complexering met metalen en veel interacties die niet geheel specifiek zijn t.o.v. de biologische structuren, maar wel aanzienlijk en nog interessant in de moderne farmacopee.
Er werd lange tijd gedacht aan een rechtstreekse "oplossende" werking van de hoornstructuren, maar het schijnt dat de molecule eerder wijzigingen veroorzaakt bij de regulering van de proteases.
Overigens kunnen de eigenschappen die onze belangstelling hebben, gebundeld worden in drie concentratieniveaus: 0,1 tot 0,5%, bacteriewerend, zuiverend, adstringerend en jeukwerend, van 0,5 tot 5%, keratolysch, daarboven leidt de destabiliserende werking van de structuren tot necrotische brandwonden (werking op wratten bijvoorbeeld bij 15 tot 20%). Deze domeinen worden als richtpunt gegeven en hangen af van de formule.
Oplossingen met salicylzuur werden lange tijd gebruikt voor acne om de talg-haarzakjes te ontstoppen en de huid te zuiveren met water en alcohol bevattende formules, soms met toevoeging van andere fenol bevattende antiseptica (Resorcinol, Veratrol). Deze middelen zijn nu echter achterhaald en men gebruikt het zuur tegenwoordig voornamelijk om de huid "glad te maken".
Het zou trouwens de doorvoer van andere actieve stoffen bevorderen door de stratum corneum dunner te maken.
Deze opperhuid vernieuwende eigenschappen maken het interessant voor sommige door zonlicht verouderde huidtypen, op dezelfde wijze als AHA.
Voor wondjes met veel keratine (psoriasis) gebruikt men bijvoorbeeld dekkende Galenische middelen op basis van minerale oliën.
In de meeste gevallen is het een aanvullende actieve stof, zoals bijvoorbeeld voor de hoofdhuid met roos.
De actieve stof is niet gevaarlijk bij een redelijke concentratie en systemische symptomen zijn nihil in vergelijking met de welbekende toxiciteit hiervan.
Men dient echter op te passen voor brandwonden bij een te veelvuldige toepassing met hoge concentraties op één gerichte plek (occlusie) (> bij enkele %).
Bij een bekende allergie tegen salicylhoudende producten moet het gebruik hiervan afgeraden worden, deze allergieën worden over het algemeen "gekruist" met de meeste NSAI (afgeleide familie).

 

  • EFFICIËNTE DOSIS
Alle publicaties en wetenschappelijke studies en gebruikelijke toepassingen van deze actieve stof en onze expert kwamen tot de conclusie dat de Pure actieve stof Salicylzuur in een dosis van 300 mg per flacon gebruikt moet worden.

 

  • BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES

[1] L’acide salicylique comme agent coricide. Béani JC. Ann. Dermatol Venereol. 129(6-7) : 933-935. 2002.

[2] The rôle of salicylic acid in the treatment of Psioriasis. Lebwohl M. International Journal of Dermatology. 38(1): 16-24. 1999.

[3] The role of tissue-type plasminogen activator in salicylic acid-induced sloughing of human corn tissue. Heda GD and Roberts LK. Journal of the american podiatric medical association. Vol. 98, N°5, 345-352, 2008.

[4] Cutaneous bioassay of salicylic acid as a keratolytic. Bashir SJ et al. Int J Pharm. 292(1-2):187-94. 2005.

[5] La xerose. Mazereeuw J. and Bonafé JL. Annal Dermatol Venereol. 129:137-142. 2002.

[6] Hyperkeratosis of the heels: treatment with salicylic acid in a novel delivery system. Bikowski J. Skinmed. 3(6):350-1. 2004.

 

Deze gegevens worden slechts ter informatie gegeven, zij vormen in geen geval medische informatie en wij kunnen hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Deze documenten kunnen uitsluitend gekopieerd en gedupliceerd worden ter informatie en voor een persoonlijk privé gebruik. Het gebruik van kopieën of duplicata voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden en de gebruiker is hiervoor aansprakelijk volgens artikel L 122-3 van het wetboek van Intellectuele Eigendom.